Öncelikle güneş enerji santralinin kurulumuna uygun arazinin ya da çatı alanının belirlenmesi gerekmektedir. Bölgenin yıllık güneş radyasyon oranı, eğimi ve güneşlenme süreleri gibi önemli değerler açısından değerlendirmesi yapılır. Kurulacak güneş enerji santralinin, tüketim noktasına uzaklığı veya bağlantı yapılacak olan trafo merkezinin kapasitesi dikkate alınır. Daha sonra kurulum için gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Bu işlemleri kurulumu yapacak olan firma yapabileceği gibi bu işlemler için başvuru danışmanlığı yapan şirketlerle çalışılarak ilgili belgelerin, formların hazırlanıp izinlerin alınması da sağlanabilir. Alınacak izinlerin başında bağlantı yapılacak noktanın uygunluğunun belirlenmesi gelmektedir. Bunun dışında başvuru için istenen belgeler şunlardır:

  • Bağlantı görüşü için başvuru dilekçesi
  • İlgili tüketim tesisine ait abonelik bilgileri
  • Bağlantı görüşü için başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont
  • Üretim tesisinin kurulacağı yere ait sahiplik belgesi
  • GES yapılması planlanan yere ait harita veya kroki
  • Üretim tesisine ait elektrik tek hat şeması
  • Lisanssız Elektrik Üretimi Bağlantı Başvuru Formu
  • Teknik Değerlendirme Formu

Bundan sonraki aşamada güneş enerji santrali projelendirilmesi için gerekli olan idari izinlerin alınması gerekmektedir. Projenin uygulanacağı alanın bağlı olduğu belediyeden alınacak olan “Güneş Enerjisi Santrali (GES) Uygundur” yazısı ve “Konstrüksiyon Onay’’ idari izinlerini almak için gerekli hesap ve paftaların hazırlanıp ilgili kuruma teslim edilmelidir. Güneş enerjisi santrali elektrik ve statik projelerinin hazırlanarak Dağıtım Şirketi Genel Müdürlüğünden onayının alınmasına sıra gelmektedir. Lisanssız Enerji Üretim Yönetmeliği, İç Tesisler Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler çerçevesinde idari izinler, hesaplar ve paftaları içeren proje dosyasının oluşturularak Dağıtım Şirketi Genel Müdürlüğüne onaylatılır.

Başvuru işlemleri, GES yatırımı için çok önemli ve titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu sebeple sürecin uzman bir mühendis ekibi tarafından takip edilmesi son dere önemlidir. Vawtturk Enerji, GES başvuru ve projelendirme işlemleri için profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın