Kurulum sürecinin projeye uygun olarak yürütülmesi verim ve güvenlik açısından büyük öneme sahiptir. Vawtturk, kurulum sürecinin projeye uygunluğunu kontrol eder; kurulumu tamamlanmış santralinizin mecburi test ve ölçüm faaliyetlerini titizlikte gerçekleştirir. Termografik kamera denetimleri ile hızlı ve güvenilir bir şekilde hata tespiti yapılarak enerji üretim performansının en üst seviyede olması sağlanır.

  • Proje Uyumluluk Denetimi
  • Termografik Kamera ile Muayene
  • Electro Luminance (EL) kamera ile Saha Testleri
  • İzolasyon ve Topraklama Testleri
  • Polarite Testleri
  • IV Eğri Ölçümleri
  • Fonksiyon Testleri

Proje Uyumluluk Denetimi

Bizlere teslim edilen projenizin, konstrüksiyon ve panel montajının mevcut sözleşmeye uygunluğu, sahanın onaylı TEDAŞ projelerine göre uygunluğu, saha yerleşiminin kontrolü, tesis tahmini üretiminin profesyonel programlar ile tespiti ve invertör bağlantı testleri uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Termografik Kamera ile Muayene

Termografi hizmetimiz ile, PV sistemlerdeki çizik, çatlak, kırık hücre, gölgelenme vb. gibi dış etkilerden kaynaklanan ya da hücre, string, diyot, bağlantı kutusu, modül, delaminasyon gibi sebeplerden dolayı oluşan sıcak noktalar tespit edilmektedir. Sıcak noktalar, fotovoltaik hücrelerin elektrik enerjisi üretmek yerine negatif olarak kutuplanıp enerjinin ısı olarak açığa çıkması durumunda gözlenmektedir. Normal çalışan hücrelerle arızalı hücreler arasındaki sıcaklık farklılıkları çok yüksek derecelere çıkabilir, komşu hücrelerin üretimini de etkileyerek bu sorun panellere geri dönülmez mutlak hasarlar verebilir. Vawtturk olarak, optimum çalışma ile enerji üretimi, risklerin azaltılması, ekipmanların kullanım sürelerinin iyileştirilmesi, yatırım geri dönüş sürelerinin azaltılması gibi hedeflere ulaşmak amacıyla GES sahalarının termografik muayanesini, uzman ekibimiz ile yaparak tesislerinize ait analitik veriler sağlamaktayız.

Electro Luminance (EL) kamera ile Saha Testleri

Firmamızın sunduğu EL kamera ile muayene hizmeti sayesinde, Hücrelerde imalat hataları sebebiyle kırık ve çatlak olup olmadığını, EPC kurulumu esnasında taşımanın yarattığı etkiler veya çeşitli sebeplerle panellerin zorlanıp zorlanmadığını öğrenebilirsiniz ve gelecekte oluşabilecek problemlere karşı önlem alabilirsiniz.

İzolasyon ve Topraklama Testleri

EPC firmalarının kablaj esnasında verdiği zararlar ve topraklamadaki hatalar test aşamasında tespit edilmektedir. Güneş panelleri 1.000V’luk bir gerilime tabi tutularak Panel-Toprak arası oluşan izolasyon direncine bakılmalıdır. Eş potansiyel barasının megger ile topraklama ölçümü, gerek konstrüksiyon ve güneş panellerinin topraklama ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınmalı ve problem tespit edildiği durumda gerekli önlemler alınmalıdır.

Polarite Testleri

Pano ve invertör bağlantıları, Tüm DC kabloların kutupları özel test cihazı kullanılarak doğrulandıktan sonra yapılmalıdır. Vawtturk enerji, polarite test işlemlerinizi profesyonel ekibiyle, titizlikle gerçekleştirmektedir.

IV Eğri Ölçümleri

IV eğri ölçüm hizmetleri ile panelleriniz gerçek gücünü, fabrika verileri ile tutarlılığını, DC kablolarınızda herhangi bir kesik ya da kaçak olup olmadığı, güneş panellerinizin by-pass diyotlarının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını, gölgeleme kaynaklı problemleri ve panel serilerindeki muhtemel hatalı bağlantıları gözlemleyebilirsiniz.

Fonksiyon Testleri

Şalt ekipmanları ve diğer kontrol cihazlarının doğru olarak montajının yapıldığı ve doğru çalıştığından emin olunmalıdır. Şebeke bağlantısı ve tüm invertörler prosedürlere göre test edilmelidir. Sistem çalışırken ana devre açılmalı ve ölçü cihazlarında üretimin durduğu görülmeli, tekrar devre kapatıldığında sistemin tekrar normal çalışmasına döndüğü kontrol edilmelidir. Profesyonel bir çalışma isteyen fonksiyon test işlemleri firmamız tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir.