Vawtturk, çatı ve arazi uygulamalı Güneş Enerji Santralleri için en ideal sistem tasarımı, planlanması, iş takvimi dahilinde yürütülmesi ve tesisin zamanında teslim edilerek devreye alınması konularında Mühendislik, Planlama, Tedarik, Lojistik, İnşaat ve Kurulum hizmetlerini profesyonel olarak sunmaktadır.

  • Fizibilite Çalışmaları
  • Teknik Dizayn ve Planlama
  • Proje Resmi Onay Süreçleri
  • Kurulum ve Montaj Çalışmaları
  • Test ve Devreye Alma
  • Kabul İşlemleri

Uzmanlığımız ve ekibimizin deneyimi Projelerinizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için sistem tasarımı, malzeme tedariği, saha kurulumu, TEDAŞ kabulünün yaptırılması, işletme ve bakımını kapsayacak şekilde anahtar teslim hizmetler sunmaktayız son derece başarılı tasarımları, planlama örneklerini ve mühendislik uygulamalarını müşterilerimize sunabilmekteyiz.

Fizibilite Çalışmaları

Bizlere teslim edilen projenizin, konstrüksiyon ve panel montajının mevcut sözleşmeye uygunluğu, sahanın onaylı TEDAŞ projelerine göre uygunluğu, saha yerleşiminin kontrolü, tesis tahmini üretiminin profesyonel programlar ile tespiti ve invertör bağlantı testleri uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Teknik Dizayn ve Planlama

Termografi hizmetimiz ile, PV sistemlerdeki çizik, çatlak, kırık hücre, gölgelenme vb. gibi dış etkilerden kaynaklanan ya da hücre, string, diyot, bağlantı kutusu, modül, delaminasyon gibi sebeplerden dolayı oluşan sıcak noktalar tespit edilmektedir. Sıcak noktalar, fotovoltaik hücrelerin elektrik enerjisi üretmek yerine negatif olarak kutuplanıp enerjinin ısı olarak açığa çıkması durumunda gözlenmektedir. Normal çalışan hücrelerle arızalı hücreler arasındaki sıcaklık farklılıkları çok yüksek derecelere çıkabilir, komşu hücrelerin üretimini de etkileyerek bu sorun panellere geri dönülmez mutlak hasarlar verebilir. Vawtturk olarak, optimum çalışma ile enerji üretimi, risklerin azaltılması, ekipmanların kullanım sürelerinin iyileştirilmesi, yatırım geri dönüş sürelerinin azaltılması gibi hedeflere ulaşmak amacıyla GES sahalarının termografik muayanesini, uzman ekibimiz ile yaparak tesislerinize ait analitik veriler sağlamaktayız.

Proje Resmi Onay Süreçleri

Firmamızın sunduğu EL kamera ile muayene hizmeti sayesinde, Hücrelerde imalat hataları sebebiyle kırık ve çatlak olup olmadığını, EPC kurulumu esnasında taşımanın yarattığı etkiler veya çeşitli sebeplerle panellerin zorlanıp zorlanmadığını öğrenebilirsiniz ve gelecekte oluşabilecek problemlere karşı önlem alabilirsiniz.

Kurulum ve Montaj Çalışmaları

EPC firmalarının kablaj esnasında verdiği zararlar ve topraklamadaki hatalar test aşamasında tespit edilmektedir. Güneş panelleri 1.000V’luk bir gerilime tabi tutularak Panel-Toprak arası oluşan izolasyon direncine bakılmalıdır. Eş potansiyel barasının megger ile topraklama ölçümü, gerek konstrüksiyon ve güneş panellerinin topraklama ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınmalı ve problem tespit edildiği durumda gerekli önlemler alınmalıdır.

Test ve Devreye Alma

Pano ve invertör bağlantıları, Tüm DC kabloların kutupları özel test cihazı kullanılarak doğrulandıktan sonra yapılmalıdır. Vawtturk enerji, polarite test işlemlerinizi profesyonel ekibiyle, titizlikle gerçekleştirmektedir.

Kabul İşlemleri

IV eğri ölçüm hizmetleri ile panelleriniz gerçek gücünü, fabrika verileri ile tutarlılığını, DC kablolarınızda herhangi bir kesik ya da kaçak olup olmadığı, güneş panellerinizin by-pass diyotlarının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını, gölgeleme kaynaklı problemleri ve panel serilerindeki muhtemel hatalı bağlantıları gözlemleyebilirsiniz.