Güneş enerji santrallerini kurulduktan sonraki taahhüt edilen çalışma performanslarına ulaşabilmesi, uzun ömürlü olabilmeleri, hayati ve maddi kayıplara yol açmaması için bakım-onarım ve temizlik faaliyetlerinin profesyonelce yapılması gerekmektedir. Vawtturk, santralleriniz için gereken bakım ve temizlik faaliyetlerini titizlikle yürüterek, enerji üretim performansının en üst seviyede olmasını sağlar.

  • Koruyucu ve Düzeltici Bakım
  • Santralin Sürekli İzlenmesi
  • PV Panel Temizliği
  • AC, DC, Mekanik ve Pano Bakımları
  • İnverter Bakımı
  • Termografik Kamera İncelemesi

Güneş enerji santralinizin verim kaybına uğramadan yüksek performansla çalışmaya devam edebilmesi için, bakım ve temizlik işlemlerinin periyodik olarak yaptırılması gerekmektedir. Santralin temel taşı olan panellerde çizik, çatlak, hasar, çeşitli üretim hatası gibi nedenlerle oluşan sıcak noktalara “hot spot” denilmekte ve bu nedenle oluşan tersinir akım, hücre ve panellere hasar vermektedir.

Panellerde meydana gelen aşırı ısınma bypass diyotlara da zarar vererek enerji kayıplarını yüksek seviyelere çıkarabilmekte, bununla birlikte yangın riski de oluşturmaktadır. Termal kamera ile fotovoltaik sistemde yer alan tüm PV panellerin termal ölçümleri gerçekleştirilerek, modül üzerindeki termal farklılıklar saptanmalı ve risklerin önüne geçilmelidir. Termal kameralı drone ile kısa sürede geniş alanlardaki güneş enerji santralleri taranarak arıza tespiti yapılabilmekte, bu sayede yatırım sürekliliği ve yatırım geri dönüş süresinin azaltılması sağlanabilmektedir.

Aynı zamanda panellerin düzenli temizliği de verimlilik, süreklilik ve güvenlik açısından çok büyük öneme sahiptir. Uzun süre temizlenmeyen panel yüzeylerinin oksitlenmesi, üreticiler tarafından verilen 20 yıllık üretim süresinin azalması ve garanti dışı kalmasına neden olacaktır. Aşırı kirli panellerde de hot spot meydana gelmekte ve tersinir akım, hücre ve panellere hasar vermektedir. Panel Temizliğinin doğru ekipmanlar ile yapılmaması, uzun vadede panel yüzey camlarında mikro çiziklere, panel kırılmalarına ve konstrüksiyonların zarar görmesine neden olacaktır. Bu sebeple bakım ve temizlik hizmetleri profesyonel ekipler tarafından uygun ekipmanlarla yapılmalıdır.

Koruyucu ve Düzeltici Bakım

Koruyucu ve düzeltici bakım, santral performansı ve güvenlik açısından büyük öneme sahiptir. Sürekli izleme, temizlik ve test faaliyetlerini içerisinde barındıran bu hizmet, santrallerinizin verim kaybına uğramadan yüksek performansla çalışmaya devam edebilmesi sağlar.

Santralin Sürekli İzlenmesi

Güneş enerji santrallerinizde verilerin anlık takibinin yapılması tüm sıcaklık, ışınım, rüzgâr gibi çevresel faktörlere ait verilerle santrallerin her yönü ile izlenmesi ve bu verilerin analizleri büyük öneme sahiptir. Verilerin analizi sonucu hem arızalara oluşmadan önce müdahale edilebilmekte hem de arızadan bağımsız bir şekilde santrallerinizde verimlilik artırıcı çalışmalar gerçekleştirebilmekteyiz. Bu sayede santrallerinizin enerji üretimini yükselterek maksimum kazanç elde etmeniz sağlanmaktadır.

PV Panel Temizliği

Güneş enerji santrallerinin maksimum verimde çalışabilmesi için belirli periyotlarla panellerin temizlenmesi gerekmektedir. Temizlik işleminde en önemli konu doğru ekipmanlar kullanılarak saf su ile panellere zarar vermeden ve geride kalıntı bırakmadan yıkama işleminin yapılmasıdır. Uzun süre temizlenmeyen panel yüzeylerinin oksitlenmesi, üreticiler tarafından verilen 20 yıllık üretim süresinin azalması ve garanti dışı kalmasına neden olacaktır. Aşırı kirli panellerde hot spot meydana gelmekte ve tersinir akım, hücre ve panellere hasar vermektedir. Panel Temizliğinin doğru ekipmanlar ile yapılmaması, uzun vadede panel yüzey camlarında mikro çiziklere, panel kırılmalarına ve konstrüksiyonların zarar görmesine neden olacaktır. Bu sebeple bakım ve temizlik hizmetleri profesyonel ekipler tarafından uygun ekipmanlarla yapılmalıdır.

AC, DC, Mekanik ve Pano Bakımları

Pano ve AC, DC bakımları güneş enerji santralleri için büyük öneme sahiptir. Sitemdeki bütün sigorta, şalter ve kaçak akım röleleri test edilmeli, AC ve DC kabloların kapasite ölçümleri yapılmalı, iletken bağlantıları kontrol edilmelidir. Kabloların mekanik ve elektriksel etkilere karşı ne kadar korunduğu, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaları, ekipman etiketlemeleri, topraklama baraları ve baraları kontrol edilmelidir.

İnverter Bakımı

Güneş enerji santrallerinin en önemli bileşenlerinden birisi İnverterdir. Doğru akımı alternatif akıma çeviren inverterlerin bakım onarımı, profesyonel kişiler tarafından, ekipman üreticilerinin belirlediği bakım kılavuzlarına göre yapılmalıdır. İnverterlerin markalarına göre montaj bağlantılarında veya havalandırma sistemlerinde farklılıklar görülmektedir. İnverterlerin klemens bağlantıları periyodik olarak kontrol edilmeli, hava filtrelerinin temizliği ve fanların bakımı mutlaka her yıl yapılmalıdır. Ayrıca inverter köşkünün havalandırması,temizlik ve bakımı da performans açısından büyük öneme sahiptir. Güneş enerji santrallerinde kullanılan şalterlerde oluşan aşırı ısınma sorunları ancak bağlantıların bakımlarının uygun şekilde yapılmasıyla giderilebilir. GES sahasında Yılda en az 1 kere tüm bağlantıların termal testlerin yapılmalı ve bu sayede olası yangın riskinin ve üretim kayıplarını önüne geçilmelidir.

Termografik Kamera İncelemesi

Santralin temel taşı olan panellerde çizik, çatlak, hasar, çeşitli üretim hatası gibi nedenlerle oluşan sıcak noktalara “hot spot” denilmekte ve bu nedenle oluşan tersinir akım, hücre ve panellere hasar vermektedir.Panellerde meydana gelen aşırı ısınma bypass diyotlara da zarar vererek enerji kayıplarını yüksek seviyelere çıkarabilmekte, bununla birlikte yangın riski de oluşturmaktadır. Termal kamera ile fotovoltaik sistemde yer alan tüm PV panellerin termal ölçümleri gerçekleştirilerek, modül üzerindeki termal farklılıklar saptanmalı ve risklerin önüne geçilmelidir. Termal kameralı drone ile kısa sürede geniş alanlardaki güneş enerji santralleri taranarak arıza tespiti yapılabilmekte, bu sayede yatırım sürekliliği ve yatırım geri dönüş süresinin azaltılması sağlanabilmektedir.